Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2017

greatdayforfreedom
3373 5a63 420
greatdayforfreedom
W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło
— Pokolenie Ikea
greatdayforfreedom
greatdayforfreedom
9841 e3c4 420
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
greatdayforfreedom
3106 f4af 420
my future husband
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viairmelin irmelin
greatdayforfreedom
Nigdy nie pytaj: "Dlaczego ja?", kiedy przydarza ci się coś złego, jeżeli nie pytasz też: "Dlaczego ja?", kiedy przydarza ci się coś dobrego.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
greatdayforfreedom
Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem.
— Stefan Wyszyński
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
greatdayforfreedom
Najgorsze w przebudzeniu jest to, że człowiek przypomina sobie, jakim koszmarem jest jego życie, i zaczyna rozumieć, dlaczego zasnął.
— Rachel Van Dyken
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
greatdayforfreedom
greatdayforfreedom

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viaxannabelle xannabelle

March 28 2017

greatdayforfreedom
I see the sun, and if I don’t see the sun, I know it’s there. And there’s a whole life in that, in knowing that the sun is there.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromlexxie lexxie viaphilomath philomath
8983 2f16 420
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viawiks wiks
greatdayforfreedom
4334 03c6 420
Reposted fromblackdress blackdress viawiks wiks
greatdayforfreedom
9024 43c7 420
P. Czerwiński, Międzynaród #2
greatdayforfreedom

Gdyby człowiek wiedział, że się wyjebie, to by sobie usiadł.

Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaxannabelle xannabelle
greatdayforfreedom
Tak wiele milionów ludzi stara się czuć coś, czego nie czują lub nie odczuwać czegoś, co czują.
— Laurence Olivier

March 21 2017

greatdayforfreedom
A potem sam się znajdzie powód By zwątpić czy to się opłaca Znajdziemy powód by odchodzić I sto powodów, żeby wracać
— Artur Andrus
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaorchis orchis
greatdayforfreedom
5553 9697 420
Reposted fromniewychowana niewychowana viaorchis orchis

July 10 2015

9643 778b 420

June 30 2015

greatdayforfreedom
- Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do Ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko "Sowa, córka piekarza"
Reposted fromxalchemic xalchemic viadreamadream dreamadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl