Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

1054 5572 420
Reposted fromartofvisuals artofvisuals viashakeme shakeme
greatdayforfreedom
5379 df99 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viawiks wiks
greatdayforfreedom
Pamiętaj! Nie wybieraj tanich ludzi, łatwej drogi i szybkiej miłości… od tych trzech rzeczy nawet gówno jest więcej warte.
— Oczami Mężczyzny
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viawiks wiks

June 19 2017

greatdayforfreedom
4039 287a 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
greatdayforfreedom

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
greatdayforfreedom
0631 0e14 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
greatdayforfreedom
0716 6ffc 420
Reposted fromvigil vigil
greatdayforfreedom
8325 8dfd 420
Reposted fromoblivious oblivious vianosiemka nosiemka
greatdayforfreedom
5060 eb3b 420
Reposted fromkarahippie karahippie
greatdayforfreedom
5094 33aa 420
Reposted fromkarahippie karahippie
greatdayforfreedom
5096 e685 420
Reposted fromkarahippie karahippie

April 24 2017

greatdayforfreedom
„Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić; odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i szczęścia, aby mi się jedno z drugim nie popieprzyło”.
— Stephen King
Reposted fromphonbase phonbase viawiks wiks
greatdayforfreedom
Reposted frombluuu bluuu viawiks wiks
greatdayforfreedom
2349 0de0 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawiks wiks

April 23 2017

greatdayforfreedom
3461 5e9b 420
Reposted fromsnowlake snowlake viairmelin irmelin

April 09 2017

greatdayforfreedom
Wybacz dzisiaj komuś. Któregoś dnia ktoś może wybaczyć tobie.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastaystrongangie staystrongangie
Gdyby mi ktoś powiedział:
- Idź do parku
i siedź tak dwa lata,
a po dwóch latach
Ona przyjdzie na spacer z psem,
ale będziesz ją widział tylko przez minutkę…
To jeszcze dziś pobiegłbym do tego parku i czekał dwa lata…!
— Jarosław Borszewicz - Pomroki
(via sidesofsouls)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds
greatdayforfreedom
czasem pogadałby człowiek, sam ze sobą
ale gdzie tam
ja mu pytanie a on mi dwa
— Jarosław Borszewicz, *** [w:] Zezowaty duet
greatdayforfreedom
7123 1cea 420
Reposted fromkarahippie karahippie

April 03 2017

greatdayforfreedom
0182 3c00 420
Reposted fromkarahippie karahippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl