Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

greatdayforfreedom
„Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić; odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i szczęścia, aby mi się jedno z drugim nie popieprzyło”.
— Stephen King
Reposted fromphonbase phonbase viawiks wiks
greatdayforfreedom
Reposted frombluuu bluuu viawiks wiks
greatdayforfreedom
2349 0de0 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawiks wiks

April 23 2017

greatdayforfreedom
3461 5e9b 420
Reposted fromsnowlake snowlake viairmelin irmelin

April 09 2017

greatdayforfreedom
Wybacz dzisiaj komuś. Któregoś dnia ktoś może wybaczyć tobie.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastaystrongangie staystrongangie
Gdyby mi ktoś powiedział:
- Idź do parku
i siedź tak dwa lata,
a po dwóch latach
Ona przyjdzie na spacer z psem,
ale będziesz ją widział tylko przez minutkę…
To jeszcze dziś pobiegłbym do tego parku i czekał dwa lata…!
— Jarosław Borszewicz - Pomroki
(via sidesofsouls)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds
greatdayforfreedom
czasem pogadałby człowiek, sam ze sobą
ale gdzie tam
ja mu pytanie a on mi dwa
— Jarosław Borszewicz, *** [w:] Zezowaty duet
greatdayforfreedom
7123 1cea 420
Reposted fromkarahippie karahippie

April 03 2017

greatdayforfreedom
0182 3c00 420
Reposted fromkarahippie karahippie
greatdayforfreedom
3373 5a63 420
greatdayforfreedom
W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło
— Pokolenie Ikea
greatdayforfreedom
greatdayforfreedom
9841 e3c4 420
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
greatdayforfreedom
3106 f4af 420
my future husband
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viairmelin irmelin
greatdayforfreedom
Nigdy nie pytaj: "Dlaczego ja?", kiedy przydarza ci się coś złego, jeżeli nie pytasz też: "Dlaczego ja?", kiedy przydarza ci się coś dobrego.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
greatdayforfreedom
Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem.
— Stefan Wyszyński
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
greatdayforfreedom
Najgorsze w przebudzeniu jest to, że człowiek przypomina sobie, jakim koszmarem jest jego życie, i zaczyna rozumieć, dlaczego zasnął.
— Rachel Van Dyken
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
greatdayforfreedom
greatdayforfreedom

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viaxannabelle xannabelle

March 28 2017

greatdayforfreedom
I see the sun, and if I don’t see the sun, I know it’s there. And there’s a whole life in that, in knowing that the sun is there.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromlexxie lexxie viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl